Степен на защита в съответствие с IEC 60529 – IP

Степен на защита в съответствие с IEC 60529 – IP

Всички осветителни тела задължително трябва да съответстват на определена степен на защита в съответствие с IEC 60529 – IP (International/Ingress Protection). Стандартът има за цел да предостави на потребителите по-подробна информация от неясни маркетинг термини като „водоустойчив”.

Степента на защита се записва във вида IPXX, където първата цифра обозначава нивото на защита срещу проникване на твърди частици (включително  части от тялото като ръцете и пръстите) и степента на защита на електрооборудването (табл. 2), а втората

– защита срещу проникване на вода в изделието.

 

Таблица 1. Прахо и влагозащитеност

 

  * дълбочината на потапянето се оказва от производителя

 

Възможно е съществуването само на показаните горе комбинации, увеличаването на един от показателите на защита води до повишаване и на другият (например, изделие което може да бъде временно потопено във вода, е защитено напълно срещу проникване на прах, затова съществуването на степен на защита примерно IP37 е невъзможно). Немският стандарт DIN 40050-9 разширява IEC 60529 с един клас като дефинира степен на защита IP69K, за високо налягане и висока температура.

Таблица 2.