Видове LED драйвери

Видове LED драйвери

Захранващите блокове за LED осветление са два основни вида в зависимост от изхода и режима на работа:

1. С постоянно изходно напрежение ( Работещи в режим - Constant Voltage или съкратено C.V. )

Захранвания, които на изхода имат точно определено напрежение (12V, 24V, 36V и др.), докато тока се променя в зависимост от включения консуматор.
Намират приложение при захранване на ленти, модули, ниско волтови лампи с цокъл GU5.3 (MR16) и др.

Пример:
LED ДРАЙВЕР CV- работи в режим CV (т.е. с постоянно изходно напрежение) - 24V
за едноцветни  светодиодни ленти
Входно напрежение: 100~240 V AC
Изходно напрежение: 24V DC
Изх. ток: 2 x 2.08 A
Изх. мощност: 50W

2. С постоянен изходен ток (Токови Драйвери, работещи в режим - Constant Current или съкратено: C.C. )

Токовите захранвания осигуряват на изхода си постоянен ток, докато напрежението варира в някакви граници.
Намират приложение при захранване на единични или групирани мощни светодиоди, осигурявайки необходимия постоянен ток през тях, който в зависимост от модела може да бъде: 350mA, 700mA, 1050mA и т.н.  
За разлика от LED лентите при мощните светодиоди няма вградени ограничаващи резистори, т.е няма как да се стабилизира тока. Затова се използват тези LED драйвери.
Изключително висок фактор мощност PF, не по-малък от 85% и достига до  96%.

Независимо от колебанията на входното напрежение от 90V до 260V, изходните параметри не се променят. Това тяхно качество ги прави изключително подходящи за населени места с нестабилно напрежение.

Пример:

LED ДРАЙВЕР CC- работи в режим CC (т.е. с постоянен изходен ток ) -1750mA
за LED осветители

Пример:
Входно напрежение: 90-264V AC
Изходен ток : 1750mA / Изходно напрежение: 9-34V
Мощност: мах.60W
Пасивна и активна корекция на фактора на мощността ( PFC)

Функцията на PFC, е да подържа неизменна мощност върху товара при промени на мрежовото напрежение в широки граници, напр. от 90V до 295 V.

В зависимост от схемната реализация съществуват два основни типа – пасивна корекция (Passive PFC) и активна корекция (Active PFC), като втората е със значително по-голямо приложение.

Пасивната корекция е проста и евтина и използва свойството на индуктивността да не позволява резки промени на тока през нея. В основата й е дросел (PFC Inductor), свързан последователно с входа на импулсно захранване. След него е мостов токоизправител и филтриращи кондензатори за намаляване на електромагнитните смущения към мрежата.

Малките загуби на енергия под формата на топлина правят пасивната корекция подходяща за мощни захранвания, особено на трифазни товари. Основни недостатъци са неголемите типични стойности на PF(фактор на мощността) - обикновено до 0,75.

Активната корекция осигурява много по-добро потискане на хармониците, а стойността на фактора на мощността може да надхвърли 0,98. Тя позволява работа в широк обхват на мрежовото напрежение, но е възможно да се вгражда само в нови устройства. Към недостатъците се отнасят по-сложната и скъпа схема, съответно по-голямата отделяна топлина.

Активната корекция се реализира чрез видоизменение на класическата схема на повишаващ преобразувател на постоянно в постоянно напрежение, което позволява работа в широки граници на мрежовото напрежение, като стойностите стигат до 385V. Реално получаваните стойности на PF (фактора на мощността) надхвърлят 0,9 и в някои случаи достигат до 0,999.