Схеми на свързване на LED тръби T8

Схеми на свързване на LED тръби T8

Замяна на стандартните луминисцентни лампи с LED в осветително тяло оборудвано с дросел и стартер

LED тръби Т8

Отоговарящи на следните номенклатурни номера:

173AL0000702; 173AL0000703; 173AL0001021; 173AL0001022; 173AL0001321; 173AL0001322; 173AL0001024; 173AL0000698

се свързват по следния начин: