ДЕНИ ЛАЙТИНГ” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ

ДЕНИ ЛАЙТИНГ” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ

На 01.02.2021 г. “ДЕНИ ЛАЙТИНГ” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0480-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

 

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0480-C01
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: ДЕНИ ЛАЙТИНГ ЕООД

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв.
европейско и  22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021г.
Край: 01.05.2021г.