Cart (0)
Your shopping cart is empty!
Степен на защита в съответствие с IEC 60529 – IP

Степен на защита в съответствие с IEC 60529 – IP

345
0
16 May, 2021

Степента на защита се записва във вида IPXX, където първата цифра обозначава нивото на защита срещу проникване на твърди частици (включително  части от тялото като ръцете и пръстите) и степента на защита на електрооборудването (табл. 2), а втората

– защита срещу проникване на вода в изделието.

 

Таблица 1. Прахо и влагозащитеност

 

  * дълбочината на потапянето се оказва от производителя

 

Възможно е съществуването само на показаните горе комбинации, увеличаването на един от показателите на защита води до повишаване и на другият (например, изделие което може да бъде временно потопено във вода, е защитено напълно срещу проникване на прах, затова съществуването на степен на защита примерно IP37 е невъзможно). Немският стандарт DIN 40050-9 разширява IEC 60529 с един клас като дефинира степен на защита IP69K, за високо налягане и висока температура.

Таблица 2. 

345
0
16 May, 2021
Your comment will be first